Pro Politechnicae Posnaniensis Bono

Honorowy tytuł  „Pro Politechnicae Posnaniensis Bono” przyznawany jest przez Politechnikę Poznańską osobom prawnym lub osobom fizycznym za osiągnięcia we wspieraniu poprzez mecenat twórczości naukowej Politechniki Poznańskiej, upowszechnianie jej osiągnięć naukowych oraz promocję działalności jej naukowców.

Po raz pierwszy tytuł został przyznany w 2015 roku następującym firmom:

  • Bank Zachodni WBK Santander Universidades
  • Phoenix Contact WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.