Oferta badań

Politechnika Poznańska prowadzi badania o różnorodnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowoczesnych technologii i nowych produktów użytecznych w codziennym życiu.

Szczególną troską Uczelni jest współpraca z jednostkami gospodarczymi, które zachęcamy do korzystania z naszych usług badawczych, zlecania ekspertyz lub opinii o innowacyjności.

Kontakt – Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej tel.  61 665 37 94, 61 647 58 71, e-mail: ctt@put.poznan.pl