Archiwum 2019

Nabór stypendysty w projekcie OPUS pt. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pojazdami konwoju z wykorzystaniem bogatej informacji kontekstowej i dynamicznego dostępu do widma

Stypendium studenckie w projekcie OPUS finansowanym przez NCN

Nabór stypendysty w projekcie SONATA 14 pt. Badania nad syntezą, charakterystyką fizykochemiczną oraz aktywnością biologiczną esktryfikowanych form betainy jako wielofunkcyjnych cieczy jonowych do efektywnego zwalczania agrofagów

Informacja o zakończeniu naboru w projekcie OPUS Badanie wpływu modyfikacji elektrolitu oraz materiału elektrodowego cieczami jonowymi z anionem 2,5-dihydroksybenzenosulfonowym na parametry pracy układów elektrochemicznych

Informacja o zakończeniu naboru w projekcie OPUS Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Nabór stypendysty w projekcie OPUS 14 pt. Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych

Konkurs na dwa stanowiska Stypendysty Narodowego Centrum Nauki (NCN), Typ konkursu NCN: OPUS – ST8 „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”

Informacja o zakończeniu naboru w projekcie SONATA BIS 6 pt. Nabór stypendysty-doktoranta w projekcie SONATA-BIS 6 pt.Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych

Nabór stypendysty w projekcie OPUS 16 pt. Badanie granicy faz elektroda/elektrolit o wysokiej stabilności i szybkiej propagacji ładunku

Nabór stypendysty w projekcie OPUS 16 pt. Badanie wpływu modyfikacji elektrolitu oraz materiału elektrodowego cieczami jonowymi z anionem 2,5-dihydroksybenzenosulfonowym na parametry pracy układów elektrochemicznych

Nabór stypendystów do projektu NCN OPUS 15 pt. Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Nabór stypendystów do projektu NCN OPUS 15 pt. Bioaugmentacja bakteriami degradującymi herbicydy jako potencjalny czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu odporności na herbicydy wśród roślin

Stypendium w projekcie First Team - biofizyka - Wydział Fizyki Technicznej

PhD scholarship in machine learning “Online learning algorithms for complex prediction problems”

Nabór stypendysty-doktoranta w projekcie SONATA-BIS 6 pt.Algorytmy uczenia przyrostowego dla złożonych problemów predykcyjnych

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS pt. "Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali"

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST

Informacja o wyniku naboru stypendystów w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w konkursie NCN OPUS – ST - Nabór  stypendystów  w  projekcie  OPUS  14  pn. Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ewy Andrzejewskiej został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego nie wybrano żadnego kandydata.

Informacja o zakończeniu naboru stypendystów w projekcie OPUS 13

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15

Konkurs na stypendium w projekcie NCN OPUS 13