Zezwolenie na pobyt

Wszyscy studenci zagraniczni, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 3 miesiące są zoowiązani do uzyskania Zezwolenia na Pobyt Czasowy. Zezwolenie wydawane jest na okres pobytu studenta w Polsce, ale nie dłużej niż na 2 lata (zazwyczaj na rok). Ważność zezwolenia może być wydłużona.

 

UWAGA! Studenci zagraniczni przebywający w Polsce muszą złożyć wniosek o Zezwolenie na Pobyt Czasowy przynajmniej 1 dzień przed wygaśnięciem wizy, lub poprzedniego Zezwolenia na Pobyt Czasowy.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony na czas, student zagraniczny musi opuścić terytorium Polski i czekać na decyzję za granicą. Jeżeli student nie opuści terytorium Polski, Wojewoda ma prawo do odrzucenia wniosku.

 

Dowodem posiadania Zezwolenia na Pobyt Czasowy jest Karta Pobytu Czasowego. Jest to również dowód tożsamości obcokrajowców w Polsce (wraz z paszportem), pozwala na przekraczasie granicy dowolną ilość razy bez posiadania wizy.

Studenci zagraniczni są zobowiązani do poinformowania służb publicznych, odpowiedzialnych za Kartę Pobytu Czasowego o każdej zmianie adresu, w tym tymczasowej, oraz w przypadku wyjazdu za granicę, muszą wskazać adres korespondencyjny w Polsce.

Studenci zagraniczni muszą odebrać Kartę osobiście.

 

WATCH PRESENTATION